תום הלב בפשיטת רגל

תום הלב בפשיטת רגל

המדריך המתומצת ומורה הנבוכים לסוגיית תום הלב בהליך פשיטת הרגל בישראל
במסגרת מאמרינו זה נבחן את סוגיית תום הלב בהליך פשיטת הרגל, לאור התפתחות הפסיקה וההלכות המנחות. מן המפורסמות הינה דוקטרינת "תום הלב" שהינה עיקרון על החוצה את כלל ענפי המשפט האזרחי בישראל.

תום הלב בפשיטת רגל

חובת תום הלב עוברת ושזורה כחוט השני החל בחוק החוזים עבור לסדרי הדין האזרחיים וכלה בסעדים וכתבי הטענות השונים. ע"פ פקודת פשיטת הרגל, פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980, קיימות שתי אפשרויות לפתיחת הליך פשיטת הרגל, האפשרות הראשונה הינה בקשת נושה שיבקש להכריז על החייב כפושט רגל, ואילו האפשרות השניה, הינה הגשת בקשה ע"י החייב להכריזו כפושט רגל. במקרה של הגשת בקשה לפשיטת רגל מיוזמתו של החייב, על החייב לעמוד במבחן של התקיימות "תום הלב". כמי שעוסק רבות בהגנה על חייבים ופשיטות רגל, הנני נדרש חדשות לבקרים ע"י חייבים רבים שתוהים האם יתקיים בעניינם "תום הלב" המתבקש והמתחייב מהוראות הפקודה.

"תום הלב" האוניברסלי

על מנת לבחון האם התקיימה חובת תום הלב, חשוב להקדים ולציין כי ככלל הגדרת "תום לב", הינה מלאכה סבוכה מעצם מהותה, שכן, אין דין "תום לב" של חייב אחד, כדין "תום לב" של חייב אחר, וכי, עסקינן במבחן סובייקטיבי, פרסונלי, המבקש לבחון "כליות ולב", דברים נסתרים מעינו של "בשר ודם".

ברם, לנוכח דרישות הפקודה, אין מנוס מלנסות לקבוע אמות מידה ומבחנים אובייקטיביים שיקבעו נורמות של מידת תום הלב האוניברסלית, ככל שניתן לעניין פקודת פשיטת הרגל. בשורה של פסיקות שניתנו ע"י בתי המשפט המחוזיים כמו גם, בית משפט העליון, נקבעו עקרונות לעניין תום הלב בפשיטת רגל. חובה לציין, כי קיימת פסיקה סותרת במקרים דומים שניתנו במחוזות השונים של בתי המשפט של פשיטת רגל. יחד עם האמור, קיים קונצנזוס, בין הדעות השונות בכך שמבחן תום הלב של החייב בפשיטת הרגל יבחן בהסתכלות של שני פרקי זמן עיקריים. פרק הזמן הראשון, יבחן את הכרונולוגיה על ציר הזמן והנסיבות לעצם היווצרות החובות נשוא בקשת פשיטת הרגל, כאשר במקרים מובהקים של יצירת חובות על דרך של מעשי מרמה שיטתיים ו/או הברחת רכוש ו/או מעשי עוקץ ו/או התנהלות כלכלית מושחתת , יחשב הדבר כ"חוסר תום לב" מובהק.

בפסיקות שונות קבע בית המשפט כי גם התנהלות כלכלית חסרת אחריות ורשלנית מובהקת שהובילה ליצירת החובות, תחשב כחוסר תום לב, למשל, פיזור המחאות ללא הבחנה, כאשר היה סביר לצפות את חילולן של ההמחאות ו/או במידה והחובות נוצרו בתוצאה מהימורים שיטתיים. חרף האמור, נקטו בתי המשפט המחוזיים, במקרים מסוימים, עמדה סלחנית כלפי יצירת חובות במקרים של חוסר "תום לב" שאינו מובהק ו/או בכוונת מכוון, וזאת, במידה וחלף זמן רב של שנים מיום יצירת החובות.

פרק הזמן הנוסף, לעניין מבחן "תום הלב" הינו התנהלות החייב, פושט הרגל במהלך הליך פשיטת הרגל מיום מתן צו כינוס הלוך להכרזתו כפושט רגל, ועד, לקבלת צו ההפטר. התנהלות ב"תום לב" במהלך הליך פשיטת הרגל תיחשב ככזו במידה והחייב פושט הרגל, משתף פעולה עם כלל בעלי התפקידים בהליך כגון; הנאמן של פשיטת הרגל, המנהל המיוחד, כונס הנכסים הרשמי ובית המשפט של פשיטת הרגל. בין יתר הפעולות שיחשבו כ"תום לב" הינה עמידה בדווקנות במילוי הדוחות החודשיים, תשלום צו התשלומים שנקבע בצו הכינוס בזמן והמצאת אסמכתאות תומכות בהוצאות והכנסות. מניסיוני הרב, חייבים רבים טועים לסבור כי די בתשלום צו התשלומים בכדי לעמוד בחובת "תום הלב", אולם, חשוב לדעת כי בתי המשפט של פשיטת הרגל מתייחסים בחומרה רבה לאי עמידה במילוי הדוחות בדווקנות ובמדויק, תוך צירוף האסמכתאות של הכנסות והוצאות המדווחות בדו"ח. חשוב לדעת, כי לאחרונה, ניתנו החלטות ע"י בית המשפט המחוזי של פשיטת רגל במסגרתן בוטלו הליכים ופוזר תיק פשיטת הרגל לחייבים שאמנם שילמו את צו התשלומים, אולם, לא מילאו את הדוחות החודשיים כראוי ו/או בכלל, כאשר, בית המשפט קבע שמדובר ב"ניצול לרעה ", של הליך פשיטת הרגל .

חייבים שעובדים בעבודה נוספת ו/או ב"שחור" ולא מדווחים על כך לנאמן של פשיטת הרגל ו/או חייבים שפורעים חובות לנושים ו/או צדדי ג' מחוץ לתשלום לקופת הכינוס של פשיטת הרגל. הדבר מהווה התנהגות מובהקת של "חוסר תום לב" , ועילה לסילוק מהליך פשיטת הרגל.

לסיכום

חובת ההתנהלות בתום לב במסגרת הליך של פשיטת רגל, הינה אבן יסוד לכלל ההליך. במקרים מסוימים ניתן לקבל צו כינוס ולהיכנס להליך פשיטת הרגל, גם במידה והחובות נוצרו בחוסר תום לב. מומלץ להיוועץ עם עורך דין פשיטת רגל המתמחה בתחום בטרם כניסה להליך שהינו מורכב וסבוך הדורש ניסיון, ידע וקבלת החלטות פרטניות המתאימות לכל נסיבות מקרה קונקרטי, לגופו.

כותב המאמר עוסק בתחום ההגנה על חייבים ופשיטת רגל, עומד בראש משרד עורכי הדין גיא ניומן.

ליצירת קשר עם כותב המאמר טל: 072-3303764 , 24 שעות ביממה.

קראו עוד:  עיקול משכורת במסגרת ההוצאה לפועל
קראו עוד: ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ בהליך פשיטת הרגל