פשיטת רגל – תום הלב כתנאי לקבלת ההפטר

פשיטת רגל

התפתחות וחידושי פסיקה בעניין פקודת פשיטת הרגל, (נוסח חדש) התש"ם – 1980, המדריך הממצא, המקיף והעדכני ביותר בישראל לטובת החייבים בהליך פשיטת הרגל.

18ה. החלטת בית המשפט [תיקון: תשנ"ו]

(א) בית המשפט יחליט, בתום הדיון בבקשת פשיטת הרגל ולאחר שהוגשה לו חוות דעת הכונס הרשמי, אחת מאלה:
(1) להכריז בצו שהחייב הוא פושט רגל כאמור בסעיף 42;
(2) לדחות את הבקשה, אם שוכנע כי הוגשה שלא בתום לב, במטרה לנצל לרעה את הליכי פשיטת הרגל, או כי החייב יכול לפרוע את חובותיו;
(3) לקבוע, בכפוף להוראות סעיף 63, כי מיד לאחר הכרזת החייב פושט רגל יינתן לו הפטר לאלתר, מהטעם שאין בניהול הליכי פשיטת רגל כדי להביא תועלת לנושים, ובלבד שחלפו לפחות שישה חודשים מיום מתן צו הכינוס; על הפטר לפי סעיף זה יחולו הוראות סעיפים 66, 69, 67, ו- 226.

סייגים למתן הפטר

63. סייגים למתן הפטר

(ב) ואלה העובדות המסייגות מתן הפטר:

1) במהלך פשיטת הרגל נהג החייב בחוסר תום לב, במטרה לנצל לרעה את הליכי פשיטת הרגל;

ספרות

שלמה לוין ואשר גרוניס "פשיטת רגל".

מטרת ההליך

ע"א 6416/01 דני בנבנישתי נ' כונס הנכסים הרשמי, פ"ד נז(4), 197, 205-206 (2003).
רע"א 4905/98 יוסף גמזו נ' נעמה ישעיהו, פ"ד נה 360(3).
תום לב לכל אורך הליך פשיטת הרגל
ע"א 6021/06 דגנית פיגון נ' כונס הנכסים הרשמי [2009].
ע"א 7994/08 דוד גוטמן נ' כונס הנכסים הרשמי (2001).

תום הלב בהליך פשיטת הרגל

ע"א 6416/01 דני בנבנישתי נ' כונס הנכסים הרשמי, פ"ד נז(4), 197, 205-206 (2003).

מימד הזמן

ע"א 149/90 מרדכי (מל) קלאר נ' כונס הנכסים הרשמי, פ"ד מה(3) 61, 66-67 (1991).

תום לב ורשלנות

ע"א 10267/06 ארנון לרקיף נ' כונס הנכסים הרשמי [2008].

מקרים של חוסר תום לב – שיקול דעת בית המשפט

ע"א 6416/01 דני בנבנישתי נ' כונס הנכסים הרשמי, פ"ד נז(4), 197, 205-206 (2003).
ע"א 3224/07 אברהם בן דוד נ' כונס הנכסים הרשמי [2009].
ע"א 8357/09 אברהם ורוזה פרדו נ' עו"ד אינסל המנהל המיוחד [2010].
ע"א 8937/05 בנימין תבין נ' כונס הנכסים הרשמי [2007].
ע"א 5178/92 סמיר ואיטה אליהו נ' כונס הנכסים הרמי (1995).
ע"א 3942/05 דן סלומון הרטנו נ' מדינת ישראל [2006].
ע"א 149/90 מרדכי (מל) קלאר נ' כונס הנכסים הרשמי, פ"ד מה(3) 61, 66-67 (1991).
רע"א 2282/03 ראובן גרינברג נ' כונס הנכסים הרשמי, פ"ד נח(2), 810, 815-816 (2004).
ע"א 10267/06 ארנון לרקיף נ' כונס הנכסים הרשמי [2008].
ע"א 2063/07 שלמה יצחקי ואח' נ' כונס הנכסים הרשמי ואח' [2008].
ע"א 5503/92 עדה קירצמן נ' כונס הנכסים הרשמי, פ"ד מט(1), 749, 756-757 (1994).
ע"א 1601/07 אלי סבג נ' כונס הנכסים הרשמי [2007].
ע"א 3722/04 עמי הראל נ' כונס הנכסים הרשמי תק-על 2005(3), 10001 (2005).
ע"א 822/07 עודד פרץ נ' כונס הנכסים הרשמי [2009].
ע"א 6021/06 דגנית פיגון נ' כונס הנכסים הרשמי, תק-על 2009(3), 1913, 1919 [2009].

תום הלב בהליך פשיטת הרגל

בקשת נושה

בש"א (ת"א) 15382/01 אפל נ' פריניר [2001].
בש"א (ת"א) 17884/01 פריינטה נ' פניציה בע"מ [2001].

נכתב באדיבות: משרד עורכי דין גיא ניומן מומחה בהליכי פשיטת רגל