צו עיכוב יציאה מהארץ בראי החוק הישראלי

צו עיכוב יציאה מהארץ

המדריך המתומצת ומורה הנבוכים לסוגיית צו עיכוב יציאה מהארץ

במסגרת מאמרינו זה נסקור בקצירת האומר את סוגיות צו עיכוב יציאה מהארץ התלוי ועומד כנגד אזרחים ישראלים כגון: איך מוציאים צו עיכוב יציאה מהארץ? איך בודקים אם יש צו עיכוב יציאה מהארץ? איך מבטלים צו עיכוב יציאה מהארץ? ועוד…

כמי שעוסק רבות בהגנה על חייבים וכמי שזכה לבטל צווי עיכוב יציאה מהארץ לרבים וכמי שזכה ליצור תקדימים בעניין ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ כנגד אזרחים רבים במסגרות שונות נדרשתי לסוגיית צו איסור יציאה מהארץ במסגרת מאמרים ייחודים שעניינם צו עיכוב יציאה מהארץ שניתן במסגרת ערכאות שונות ובנסיבות שונות וכמובן כיצד לבצע בדיקת יציאה מהארץ.

צו עיכוב יציאה מהארץ

חשוב לדעת כי במדינת ישראל קיימת אפשרות להטיל צו עיכוב יציאה מהארץ כנגד אזרחי ישראל אשר יחסום את האפשרויות לצאת את שערי הארץ לתקופה קצובה ו/או לצמיתות. צו איסור יציאה מהארץ הינו מכשיר אכיפה דרקוני פוגעני הפוגע בחרותו של מעוכב היציאה ובחופש התנועה.

לעיתים המשמעות הינה הרסנית ביותר לנוכח הנסיבות הייחודיות לכל מקרה לגופו שכן, לא דומה אזרח המבקש לצאת למסע תענוגות ופלז'ר לחו"ל כדין אזרח שמחויב לצאת את שערי ישראל לצורך השתכרותו ו/או מילוי תפקידו. בנוסף, לעיתים מדובר באזרח המבקש לצאת לחו"ל אך לנוכח צו עיכוב היציאה מן הארץ התלוי ועומד כנגדו נבצר ממנו מלבקר קרוב משפחה מדרגה ראשונה חולה ו/או גוסס, הלוויה של הורה ו/או אף אזרח המבקש לממש את זכותו הבסיסית להינשא לבחירת ליבו אש אינה עונה על הקריטריונים של הדין האישי הדתי ו/או אזרח המבקש לצאת לחו"ל לשם ביצוע טיפול רפואי ו/או אזרח המבקש לקיים ולממש את חופש הפולחן כגון: ביקור במקומות קדושים על פי אמונתו ודתו.

חוק יסוד כבוד האדם וחירותו שהינו הלכה למעשה הדבר הקרוב ביותר לחוקה שאינה קיימת במדינת ישראל הכיר בזכות חופש החירות והתנועה כערך עליון בעל מעמד על חוקתי.

לאור החוק קבע כב' נשיא בית המשפט העליון אהרון ברק כי חובה לבצע איזונים בכל מקרה קונקרטי לגופו בין מימוש הזכות לצאת את הארץ לבין הזכויות והאינטרסים המתנגשים של הזוכה בפסק הדין אשר לבקשתו ניתן צו עיכוב יציאה מן הארץ אם מדובר בחייל שרוצה לבקר את משפחתו רצוי שיפנה לעורך דין צבאי לפני שהוא נוסע על מנת לברר מה החוק אומר על מנת שלא יסתבך.

עו"ד הוצאה לפועל טוב ומנוסה יבצע תקיפה חוקתית ויטען בפני הערכאה שהורתה על מתן צו עיכוב היציאה מן הארץ כי במקרה של הלקוח שלו חל איסור ליתן צו עיכוב יציאה מהארץ לנוכח הנסיבות הספציפיות וכי מן הדין לבטל את צו עיכוב היציאה מן הארץ שאף יתכן וניתן בנסיבות בלתי חוקיות מלכתחילה.

ראוי לציין כי הנטייה הטבעית הקרב מרבית הערכאות השיפוטיות בישראל הינה להותרת צו עיכוב היציאה מהארץ על כנו והתנגדות לבקשה לביטול צו עיכוב יציאה מן הארץ אולם כאמור, עו"ד הוצאה לפועל ותיק ומנוסה ידע להוביל לביטול צו עיכוב היציאה מהארץ שניתן כנגד לקוחו.

אזהרה – קיימת נטייה בקרב ישראלים רבים להגיש בקשות לביטול צו עיכוב יציאה מן הארץ באופן עצמאי וללא ייצוג משפטי או תרגום משפטי מדויק ומקצועי, לאחר בדיקת צו עיכוב יציאה מהארץ, זאת בשל טעות רווחות כי ניתן לעתור בקלות לביטול צו העיכוב באמצעות המצאת ערבים ו/או סיבות שלדעתם מצדיקות את ביטול צו עיכוב היציאה מן הארץ. מניסיוני הרב קשה מאוד לעזור למעוכב יציאה מן הארץ שהגיש בקשה ללא ייצוג משפטי של עורך דין פלילי או עורך דין הוצאה לפועל לאחר שקיבל סרוב מאת הערכאה ו/או הגורם המעכב.

בדיקת יציאה מהארץ

צו עיכוב יציאה מן הארץ במסגרת הליך גירושין

על פי החוק במדינת ישראל קיימת סמכות ייחודית לבית הדין הרבני לדון בכל העניינים של נישואים וגירושין של יהודים בישראל. בתי הדין הרבניים נותנים ביד קלה על ההדק וכדבר שבשגרה צו עיכוב יציאה מהארץ כנגד אבות ו/או בעלים המצויים בהליך גירושין בטרם הושלם ההליך ובטרם מתן הגט בפועל. לעיתים אף לאחר מתן הגט יתעקש בית הדין שלא לבטל את צו עיכוב היציאה מן הארץ שניתן כנגד הבעל ו/או האב וזאת בשל קיומם של הליכים שטרם נסתיימו כגון חלוקת הרכוש ו/או תשלום הכתובה.

בית המשפט לענייני משפחה בישראל המוסמך בסמכות מקבילה לבית הדין הרבני לדון בסכסוך בין בני זוג בכל הקשור להסדרי ראייה, משמורת קטינים, חלוקת רכוש וקביעת פסקי דין למזונות יכול ויפסוק כי יוצא צו עיכוב יציאה מן הארץ כנגד הבעל/ האב וזאת עד לסיום והכרעה בכלל הנושאים השנויים במחלוקת.

חשוב לדעת כי לבקשתה של אישה משמורנית לטובתה ניתן פסק דין של מזונות קטינים יעתרו בתי המשפט למשפחה ו/או רשמי ההוצאה לפועל למתן צו עיכוב יציאה מן הארץ כנגד הבעל האב משלם המזונות לצמיתות גם במידה ולא קיים חוב מזונות ו/או פיגורים. הרעיון והרציונל מאחורי המדיניות המשפטית האמורה הינו איזון בין זכויותיו של הבעל האב לצאת את שערי ישראל לבין זכויותיהם של הקטינים להיפרע את מזונותיהם. פועל יוצא מהאמור, כי בתי המפשט ו/או רשמי ההוצאה לפועל יראו בתשלום המזונות העתידים עד הגיע הקטינים לגיל 18 ו/או סיום שירות צבאי חוב פוטנציאלי עתידי וסיבה טובה למתן צו איסור יציאה מהארץ קבוע ותמידי. בדרך כלל כאשר האב משלם המזונות יבקש לצאת את הארץ לצורך נסיעה ספציפית יתבקש האב להעמיד ערבים ו/או ערבויות להבטחת שובו ארצה. עורך דין גירושין ותיק ומנוסה יכול לערוך בדיקת צו עיכוב יציאה מהארץ ואף לפעול לביטול צו עיכוב יציאה מן הארץ כנגד אב משלם מזונות גם באופן גורף ותמידי.

צו עיכוב יציאה מהארץ במסגרת הוצאה לפועל

סעיף 14 לחוק ההוצאה לפועל קובע כי במידה וקיים חוב חלוט בתיק ההוצאה לפועל ניתן להטיל צו איסור יציאה מהארץ כנגד החייב מחשש לסיכול פסק הדין ועמידתו של הזוכה בפני שוקת שבורה. סעיף 14 לחוק ההוצאה לפועל לא קובע בשל איזה סכום כספי של החוב ניתן יהיה להנפיק צו עיכוב יציאה מהארץ כנגד החייב בהוצאה לפועל כך שבפרקטיקה ניתן כדבר שבשגרה צו איסור יציאה מהארץ כנגד חייבים גם שמדובר בסכומים זעומים של אלפי שקלים בודדים זאת בניגוד לצו איסור יציאה מהארץ שניתן להוציא כנגד נתבעים בתביעות אזרחיות שם נקבע בתקנות סדרך דין אזרחי כי לא ניתן להוציא צו עיכוב יציאה מהארץ בשל סכומים שיפחתו מכ- 50,000 ₪.

חוק ההוצאה לפועל יצר מצבים אבסורדים לאורם יינתן צו עיכוב יציאה מהארץ בשל סכומים זעומים ביותר חרף הפגיעה הקשה בחירותו של החייב.

חשוב לדעת כי ניתן להוציא יותר מצו עיכוב יציאה אחד מן הארץ כנגד חייבים בהוצאה לפועל וכי במידה ונפתחו כנגד החייב תיקי הוצאה לפועל שונים ניתן להוציא צו עיכוב יציאה מן הארץ בכל תיק ותיק בנפרד, לכן חשוב לבצע בדיקת צו עיכוב יציאה מהארץ. משמעות הדבר כי במידה והחייב יבקש לבטל את צו עיכוב היציאה מן הארץ לצורך נסיעה ספציפית ובעבור נסיבות צודקות כגון צרכים רפואיים ו/או צורכי עבודה ו/או לשם קיום חופש פולחן ו/או כדי להינשא יתבקש החייב להמציא שני ערבים טובים בעלי משכורות של 6,500 ₪ ומעלה אשר אין להם תיקים בהוצאה לפועל בכל תיק ותיק בנפרד, דבר שיסרבל ו/או יסרס ו/או יסכל את ההתכנות לצאת את שערי ישראל. עורך דין הוצאה לפועל ותיק ומנוסה יכול ו/או יפעל באופן מושכל ומתוחכם לביטול כלל צווי עיכוב היציאה מן הארץ שניתנו כנגד החייב במסגרת התיקים הפרטניים השונים באמצעות נקיטת אסטרטגיה משפטית חכמה. חשוב לשכור את שירותיו של עורך דין הוצאה לפועל זמן סביר לפני שמתכננים נסיעה לחו"ל על מנת לערוך בדיקת צו עיכוב יציאה מהארץ ואף לבטל צו עיכוב יציאה מן הארץ, ולהערך מראש לכל תרחיש שכן ייתכן ורשם ההוצאה לפועל לא יעתר לבקשה לביטול צו עיכוב היציאה מן הארץ כך שעורך הדין יצטרך לפנות לערכאת ערעור על מנת לבטל באופן סופי את צו עיכוב היציאה מן הארץ כמו גם לבטל את החלטת הסירוב שניתנה ע"י רשם ההוצאה לפועל דבר העשוי לגזול זמן יקר של החייב המתכנן לצאת את שערי ישראל. חייבים שכנגדם נפתח תיק איחוד ואשר הוכרזו כחייב מוגבל באמצעים ניתן כנגדם באופן אוטומטי גם ללא בקשתו של הזוכה או ביוזמתו של רשם ההוצאה לפועל צו עיכוב יציאה מן הארץ זאת גם במידה ומדובר בחייבים צייתנים אשר משלמים באדיקות מדי חודש וחודשו במשך שנים רבות את צו התשלומים החודשי שנקבע להם ע"י רשם ההוצאה לפועל.

איך מוציאים צו עיכוב יציאה מהארץ?

חשוב לדעת כי בנוסף על סעיף 1 לחוק ההוצאה לפועל סעיף 66 לחוק ההוצאה לפועל מאפשר להטיל על חייבים בהוצאה לפועל הגבלות שמשמעותן העדר אפשרות להנפיק ו/או להחזיק בדרכון כך שהמשמעות חסימה במחשבי משרד הפנים מלהנפיק דרכון. משמעות נוספות של ההגבלות מכוח סעיף 66 הינה שלא ניתן לצאת את שערי ישראל בדיוק באותה מידה של צו איסור יציאה מהארץ שניתן מכוח סעיף 14 לחוק ההוצאה לפועל כך שהלכה למעשה לא יוכל החייב לצאת את שערי ישראל. ההגבלה על פי סעיף 66 אף חמורה מצו עיכוב יציאה על פי סעיף 14 שכן צו עיכוב יציאה מן הארץ על פי סעיף 14 מתבטל אוטומטית לאחר חלוף שנה מיום הטלתו, לעומת זאת הגבלה מלצאת את הארץ הינה לצמיתות. עורך דין הוצאה לפועל ותיק ומנוסה יכול לפעול לביטולן של ההגבלות באמצעות נקיטת צעדים משפטיים חכמים ונכונים כך שבסופו של יום יבוטלו ההגבלות שהוטלו כנגד החייב בהתאם לסעיף 66 לחוק ההוצאה לפועל.

בדיקת צו עיכוב יציאה מהארץ

עיכוב יציאה מהארץ במסגרת פשיטת רגל

חייבים שהוכרזו כפושטי רגל ו/או חייבים שנכנסו להליך של פשיטת רגל ואשר ניתן להם צו כינוס במסגרת הליך פשיטת רגל, מעוכבים באופן אוטומטי על פי הוראותיו של צו הכינוס. בדרך כלל יורה צו הכינוס על השהיית ההליכים שננקטו כנגד החייב במסגרת תיקי ההוצאה לפועל בטרם פנה להליך פשיטת הרגל. אולם, אין משמעות הדבר ביטול אוטומטי של ההגבלות ו/או צווי העיכוב שכן צריך להבחין בין השהיית ההליכים לביטול ההליכים, אבחנה חשובה ביותר שכן היו מקרים בהם בוטל צו עיכוב יציאה מהארץ במסגרת תיק פשיטת הרגל אולם בהגיע החייבים למשטרת הגבולות בנתב"ג נמנע מהם מלצאת הארץ בשל העובדה כי צווי העיכוב ו/או ההגבלות שהוטלו בטרם פנייתם להליך במסגרת תיקי ההוצאה לפועל טרם בוטלו. עורך דין פשיטת רגל ותיק ומנוסה ידאג לנקות את כלל ההגבלות בכלל המסגרות השונות ובכלל התיקים על מנת למנוע אי נעימות ועוגמת נפש מהלקוח. חייב המצוי בהליך שפיטת רגל המבקש לצאת לחו"ל יידרש להמציא ערבים וערבויות כמו גם, סיבות מוצדקות לעצם רצונו לצאת את הארץ ולטוס לחו"ל. חשוב לדעת כי באופן עקרוני וכדבר שבשגרה בתי המשפט של פשיטת הרגל לא מסתכלים בעין יפה על בקשות של חייבים פושטי רגל לצאת לחו"ל ו/או לבטל את צו עיכוב היציאה מן הארץ גם במידה והחייב ממציא ערבים. אולם, עורך דין פשיטת רגל ותיק ומנוסה יבצע מראש בדיקת צו עיכוב יציאה מהארץ ואף יאפשר ללקוח לצאת במהלך הליך פשיטת הרגל לחו"ל גם בשלל נסיבות ספציפיות. במקרים מסוימים יכול עורך דין טוב לפעול לכך כי הלקוח פושט הרגל ישהה בחו"ל באופן קבוע במהלך מרבית שנות הימצאותו בהליך פשיטת הרגל.

עיכוב יציאה מן הארץ בשל חובות לרשויות

חובות למרכז הקנסות ו/או חובות למס הכנסה ו/או חובות למס ערך מוסף ו/או חובות בשל פסקי דין ו/או ביטוח לאומי שלצידן ברירת קנס כגון פסקי דין פליליים הנושאים חלופת מאסר ו/או תשלום כספי ו/או חובות בשל הפקודה לנפגעי תאונות דרכים בשל נזקי גוף הינם חובות המוגדרים בסדר דין קדימה ו/או חובות מובטחים בשל מעמדם המיוחד לא ניתן למחוק חובות אלו בהפטר המסיים את הליך פשיטת הרגל כך שבאופן אוטומטי ניתנים צווי עיכוב יציאה מן הארץ כנגד חייבים על פי הוראות חקיקה של פקודת המיסים ו/או חובות למרכז הקנסות ו/או חובות כמפורט לעיל. עורך דין פשיטת רגל ותיק ומנוסה יכול ויפעל לביטול צווי עיכוב יציאה מן הארץ שניתנו כנגד הלקוח אף במקרים האמורים.

עיכוב יציאה

איך בודקים אם יש צו עיכוב יציאה מהארץ

צו עיכוב יציאה מהארץ כנגד ישראלים יורדים ו/או בעלי אזרחות זרה, מאז תיקון 29 לחוק ההוצאה לפועל, הורע מצבם של החייבים שהינם ישראלים יורדים החיים בחו"ל שכן, נציגויות ישראליות כגון; שגרירויות ו/או קונסוליות בחו"ל מסרבות להאריך את תוקף הדרכון ותעודת המסע בעת פקיעת תוקפו, לכן חשוב לבצע בדיקת צו עיכוב יציאה מהארץ.

כתוצאה מכך, נוצר מצב אקוטי ואבסורדי במסגרתו נבצר מהישראלים החיים בחו"ל מלהחזיק בדרכון בר תוקף, כך שאין באפשרותם לצאת את שערי המדינה הזרה בהם השתקעו ובנו את ביתם החדש.

הלכה למעשה, הופכים החייבים הישראלים החיים בחו"ל לחסרי זכויות ומעמד באופן שמקשה עליהם את התנועה והניידות כשהם כלואים בתוך עצמם, מוגבלים ועצורים.

במידה והישראלי שהשתקע בחו"ל יגיע לישראל יקלע למצב במסגרתו לא יוכל לשוב למרכז חייו בחו"ל אף אם משמעות הדבר יהיה הפרדתו בכפיה מילדיו, משפחתו ומקור פרנסתו. הפסיקה לאורך כלל הדורות קבעה כי יש להבחין בין צו עיכוב יציאה מן הארץ שניתן כנגד אזרחים ישראלים תושבי ישראל לבין אזרחים זרים ו/או ישראלים בעלי אזרחות כפולה שהשתקעו בחו"ל. אחד המבחנים לבדיקת הגדרתו של ישראלי לשעבר כתושב זר הינו מבחן מרכז החיים כגון משך הזמן והשנים בהם חיי בחו"ל ללא שביקר בישראל. העובדה כי רכש באופן חוקי מעמד של אזרח ותושב מדינה זרה, הקים משפחה בחו"ל וכדומה.

עורך דין הוצאה לפועל ותיק ומנוסה יכול לערוך עבורכם בדיקת צו עיכוב יציאה מהארץ מראש ויבטל עיכוב יציאה מן הארץ שניתן כנגד אזרח זר ו/או ישראלי לשעבר שרכש אזרחות נוספות.

אזהרה:

עורכי הדין המייצגים זוכים בהוצאה לפועל נוהגים בתקופות החופשים והחגים לבקש צווי עיכוב יציאה מהארץ כנגד חייבים ישראלים החיים בחו"ל, כך שמומלץ לערוך בדיקת צו עיכוב יציאה מהארץ ולבדוק בטרם הטיסה לישראל האם קיים צו איסור יציאה מהארץ.

אין לסמוך על העובדה שבעבר הצליחו החייבים להגיע לישראל ולשוב לחו"ל בשלום. יש לבצע בדיקת יציאה מהארץ בטרם הנסיעה. כמו כן, לאחרונה, עודכנה וחודשה מערכת המחשוב בהוצאה לפועל, כך שעם כניסת חייב בהוצאה לפועל לישראל, מעדכנת המערכת את עורך הדין של הזוכה.

כותב המאמר עוסק בתחום ההגנה על חייבים ופשיטת רגל, עומד בראש משרד עורכי הדין גיא ניומן.

ליצירת קשר עם כותב המאמר טל: 072-3303764 24 שעות ביממה.

קראו עוד:  הליך פשיטת רגל בישראל: המדריך לחייב הנבוך
קראו עוד:  הוצאה לפועל בישראל – הלכה למעשה