עיקול משכורת במסגרת ההוצאה לפועל

ביטול עיקול משכורת

המדריך המתומצת ומורה הנבוכים לסוגיית עיקול משכורת במסגרת הוצאה לפועל

במסגרת מאמרינו זה נבחן את סוגיית עיקול משכורת ואת סוגיית עיקול חשבון בנק במסגרת ההוצאה לפועל בישראל, לאור התפתחות הפסיקה וההלכות המנחות את סוגיית ההליך של ביטול עיקול משכורת ואת סוגיית ההליך של ביטול עיקול חשבון בנק.
כמי שעוסק רבות בתחום הגנה על חייבים ופושטי רגל הנני נדרש חדשות לבקרים לסוגיית עיקולי משכורתם של חייבים בהוצאה לפועל.

חייבים רבים תוהים האם עיקול שהוטל על משכורתם או עיקול חשבון בנק לבקשת זוכה בתיק הוצאה לפועל הינה בבחינת הלך חוקי, שכן הדבר נדמה כבלתי אנושי להותיר אדם ללא יכולת קיום מינימלית, גם במידה והינו חייב בתיק הוצאה לפועל.

ביטול עיקול משכורת

משכורת כנכס

על מנת להבין מה היא המשמעות המשפטית של עיקול משכורת ומה הוא המקור החוקי לעיקול שכזה במסגרת ההוצאה לפועל, חובה להקדים ולהסביר כי עיקול משכורת או עיקול חשבון בנק בהוצאה לפועל הינה הלכה למעשה הליך המכונה "עיקול נכסים ו/או כספים המצויים בידי צד ג' ", כלומר, ככלל, במידה ולחייב בהוצאה לפועל מגיעות זכויות פיננסיות ו/או כספים ן/או נכסים המוחזקים אצל צדדי ג' כגון; בנקים, קרנות פנסיה ונאמנות, חברות ביטוח, ו/או אפילו כספים שנפסקו לטובת החייב בהליכים משפטיים כלשהם, כספים המוחזקים שלא באופן ישיר אצל החייב, עומדת לזוכה בתיק ההוצאה לפועל הזכות לבקש לעקל ולחלט בפועל את הנכסים ו/או הכספים האמורים.
במקרה דנן שעה שעסקינן במשכורת, ניתן להגדיר את המשכורת המגיעה לחייב מאת המעסיק כנכס פיננסי המוחזק אצל צד ג', היינו , המעסיק ומשכך ניתן להטיל עיקול על משכורתו של החייב, המצויה ומוחזקת בידי המעסיק.

כיצד מתמודדים עם עיקול משכורת?

ככלל, לא ניתן להטיל עיקול על מלוא הסכום של המשכורת שאמורה להשתלם לידי החייב מאת המעסיק, שכן, לנוכח חוק יסוד כבוד האדם וחירותו וההכרה בצורך הבסיסי של החייב לקיים את עצמו ואת התלויים בו, כגון משפחתו וילדיו הקטינים, חוקק חוק "הגנת השכר תשי"ח 1958", במסגרת תיקון מס' 16 לחוק, תיקון הנקבע בשנת 1985, נקבע כי, בכל מקרה של עיקול משכורת יהיה חלק משכר העבודה החודשי שיהיה מוגן מפני עיקול, ויהי מה.

חשוב לדעת כי החלק המוגן מפני עיקול משכורת אינו סכום קבוע וכי קיים שוני בין כל מקרה ומקרה לגופו. הסכומים הניתנים לעיקול משתנים לפי אופי ומבנה האישי והמשפחתי של החייב, כך שאין דומה חייב שהינו "סינגל | יחיד, ללא משפחה לחייב שהינו נשוי.

הוא הדין, חייב שהינו אב לקטינים אינו דומה לחייב שהינו אב לקטין אחד, מעת לעת מתפרסמת טבלה עדכנית במסגרתה נקובים הקריטריונים לסכומים הניתנים לעיקול מתוך שכר העבודה החודשי של החייב בהוצאה לפועל.

הבסיס של הסכום הפתור מעיקול נקבע בסעיף 8א' לחוק הכנת השכר, שם נקבע כי משכר העבודה החודשי, לא יהיה ניתן לעיקול, להעברה או לשעבוד, סכום השווה לגמלה בשיעור הנקוב בטור ג' בתוספת השניה לחוק הבטחת הכנסה תשמ"א 1981, כאשר הבסיס הינו של הסכום האמור לא יעלה על יותר מ 80% משכר העבודה החודשי , לעניין זה, שכר העבודה החודשי הנותר אחרי ניכוי תשלום אשר המעסיק חייב לנכותו משכר העבודה ע"פ חוק.

חשוב לדעת, כי לא רק המשכורת מוגנת, גם דמי אבטלה המשולמים לחייב בהוצאה לפועל מאת לשכת העבודה ושירות בתי הסוהר, מוגנים במסגרת ההגנות שנקבעו בחוק האמור.

עיקול משכורת ע"י הוצאה לפועל

חקירת יכולת וצו תשלומים

הפתרון האולטימטיבי להליך עיקול חשבון בנק או עיקול משכורת אינו מצוי באמור לעיל, וכי במידה ומשכורתו של החייב בהוצאה לפועל עוקלה, מומלץ לגשת אל עורך דין הוצאה לפועל העוסק בתחום הגנה על חייבים, על מנת שיגיש בשמו של החייב בקשה להליך ביטול עיקול משכורת ולקביעת צו תשלומים או בקשה להליך ביטול עיקול חשבון בנק, שיערוך חקירת יכולת של החייב, כאשר במסגרת חקירת היכולת יקבע צו תשלומים בהתאם ליכולתו האמיתית של החייב בהוצאה לפועל, בדרך כלל, סכום החל מ 150 ₪ ומעלה אשר במידה והחייב יעמוד בצו התשלומים החודשים יבוטל לחלוטין העיקול שהוטל על משכורתו, ללא צורך בהיזקקות להגנות שנקבעו בחוק הגנת השכר. מיותר לציין, כי לאור עמידה בצו התשלומים יבוטלו מרבית ההליכים שהיו תלויים ועומדים כנגד החייב.

לסיכום, חובות בהוצאה לפועל שאינם מטופלים, אינם נעלמים מעצמם, כמו כן, גוררים עמם תופעות לוואי בלתי רצויות כגון; עיקולי משכורת, עיקול חשבון בנק ושאר הליכי הוצאה לפועל דורסניים.

מומלץ לפנות אל עו"ד הוצאה לפועל המתמחה בתחום על מנת להסדיר את תשלום חובות ולו בשיעורים ובתשלומים קטנים.
עורך דין טוב יכול להוביל ביטול עיקול משכורת, ביטול עיקול חשבון בנק ולמחיקת החובות לחלוטין, גם ללא תשלום בפועל של חלק העיקרי של החוב.

כותב המאמר, עומד בראש משרד עורכי הדין גיא ניומן ועוסק בהגנה על חייבים ופשיטות רגל.

ליצירת קשר עם כותב המאמר טל: 072-3303764, 24 שעות ביממה.

קראו עוד:  תשלום מזונות בהליך פשיטת רגל בישראל
קראו עוד:  תום הלב בפשיטת רגל