נכסים הפטורים מעיקול בפשיטת רגל

פשיטת רגל זוגית

במסגרת מאמר זה נבחן בקצרה את סוגית הפטור מעיקול שחל על נכסים ספציפיים וייחודיים השייכים לחייב פושט הרגל, אשר הוחרגו במסגרת פקודת פשיטת הרגל ממסת הנכסים המוקנים לנאמן של פשיטת הרגל וקופת הכינוס.
מושכל יסוד בהליך פשיטת הרגל הינו העובדה כי מי שבא בשערי הליך פשיטת הרגל חדל באופן אינהרנטי מזכויותיו הקנייניות כך, שכלל נכסיו של פושט הרגל מוקנים באופן אוטומטי לנאמן של פשיטת הרגל וקופת הכינוס.

בשלב זה ראוי להדגיש כי, בניגוד לדעת הרווחת בקרב חייבים רבים בהוצאה לפועל המבקשים לבוא בשעריה של פקודת פשיטת הרגל, כי הגדרת נכסים הינה מכוונת בהכרח לנכסי מקרקעין ו/או מיטלטלין מחושיים, פיזיים כגון, רכבים, חפצי אמנות ותחולת דירת המגורים.

נכסים בפקודת פשיטת הרגל

האמת המשפטית הצרופה הינה כי, הגדרת נכסים בפקודת פשיטת הרגל ואף בהוצאה לפועל רחבה וחורגת מעל ומעבר לנכסים האמורים.

המבחן של נכסים הינו מבחן של נכס המוגדר כניתן לעיקול, בכלל זאת נכסים פיננסיים כגון חשבונות בנק, חסכונות במוסדות פיננסיים כגון חברות ביטוח, קרנות השתלמות ואף נכסים של החייב פושט הרגל המוחזקים אצל צדדי ג' כגון מעסיקו של החייב ו/או אנשים וגופים החייבים כספים כלפי החייב עצמו.

מה דינם של כספים המגיעים לחייב בשל פיצויים ונזקי גוף

כמי שעוסק רבות בהגנה על חייבים בהוצאה לפועל ובהליך פשיטת רגל הנני נדרש על ידי חייבים התוהים מה יעלה בגורלם של כספים המגיעים לחייב פושט הרגל בשל תשלום פיצויים של נזקי גוף כגון, נכויות, רשלנות רפואית ו/או תאונות דרכים.
האם הכספים האמורים הינם ברי עיקול כך שבמידה והחייב יכנס להליך פשיטת רגל יחולטו הכספים לטובת הנושים וקופת הכינוס ו/או שמא מדובר בכספים הפטורים מעיקול כך, שאף במידה והחייב יפנה להליך פשיטת רגל יוכל להנות מפטור ולקבל לידיו את הכספים שיתקבלו.

בתי המשפט של פשיטת רגל נטו עד לאחרונה שלא לחלט כספים שהתקבלו לידי החייב פושט הרגל ממקור של פיצויים בשל נזקי גוף, זאת בהתאם להלכת ידיד, הלכה מנחה שנפסקה מפי בית המשפט העליון ,במסגרתה נקבע כי לא יעלה על הדעת להקנות לנושיו של החייב כספים המגיעים לחייב פושט הרגל בשל כאב וסבל ובשל פציעה ו/או נכות שנגרמה לחייב פושט הרגל, שכן החייב זקוק לכספים האמורים לנוכח הנכות ו/או נזקי הגוף שנגרמו לו, ולא בכדי נפסקו לטובתו של החייב פושט הרגל כספי הפיצויים.

לאחרונה חל כרסום מזדחל במדיניות השיפוטית של הלכת ידיד, כך שבית המשפט של פשיטת רגל יבקש לבחון בדקדקנות את פסק הדין ולבצע אבחנה בין ראשי הנזק השונים שנפסקו לטובת החייב פושט הרגל במסגרת התביעה הנזיקית שהוגשה מטעמו, אשר בגינה נפסקו כספי הפיצויים. בדרך כלל יאמץ בית המשפט את הפטור של הכספים המובהקים שהתקבלו בשל נזקי הגוף נטו, כגון כאב, סבל, נכות וצרכים רפואיים, אולם במידה ונפסקו לטובת החייב פושט הרגל כספים בשל אובדן כושר עבודה ו/או כספים שאינם נזקי גוף מובהקים יבקש בית המשפט של פשיטת רגל לחלט חלק ניכר מהכספים לטובת הנושים וקופת הכינוס של פשיטת רגל.

נזקי גוף

לסיכום

כספים המגיעים לחייב פושט הרגל בשל נזקי גוף פטורים באופן עקרוני מעיקול לטובת קופת הכינוס, אולם על מנת שהדבר יתבצע בפועל באופן המיטבי מומלץ לשכור שירותיו של עורך דין פשיטת רגל ותיק ומנוסה המצוי בנבכי ההלכות והפרקטיקה הספציפית בנושא.

כותב המאמר עוסק בתחום ההוצאה לפועל ובפשיטת רגל, עומד בראש משרד עורכי הדין גיא ניומן
ליצירת קשר עם כותב המאמר 24 שעות ביממה