דרכי התקשרות עם הכונס הרשמי – ת"א

הכונס הרשמי מחוז תל אביב והמרכז

מענה טלפוני בימים א,ב,ד,ה בין השעות 8:30-12:30
קבלת קהל בימים א,ב,ד,ה בין השעות 8:30-12:30
מענה כללי בטלפון: 03-6899695
מס' פקסימיליה: 02-6462502
השלושה 2 ת"א ת.ד. 9040, מיקוד 61090

ניתן לקבל מידע באתר האינטרנט
www.apac.justice.gov.il

להלן מספרי הפקסימיליה במשרדי הכונס הרשמי:

רכזת רז לוי
עו"ד נטע כצמן-יעקובוביץ'
עו"ד אוי ולרשטיין
עו"ד אילון בריל
עו"ד רותי מזרחי
פקס: 02-6467558

רכזת ציפי ניצן
עו"ד ענבל מנוצ'הרי
עו"ד קרן פלפל
עו"ד לימור סגמן
עו"ד כלנית הרמלין
פקס 02-6467559

רכזת יהודית לזרי
עו"ד יוסי מססה
עו"ד רונית וולטוך שרגא
עו"ד שימרית מלמן
עו"ד רוני הירשנזון
פקס: 02-6467557

עו"ד לבונה קורן
פקס: 02-6467560