חוק השמיטה: הרפורמה החדשה להפטר בהוצאה לפועל

מחיקת חובות בהוצאה לפועל

במסגרת מאמרינו זה נבחן את סוגיית הרפורמה החדשה לקבלת הפטר במסגרת ההוצאה לפועל המכונה בפי העם "חוק השמיטה". כמי שעוסק רבות בתחום הגנה על חייבים ופושטי רגל הנני נדרש על ידיי חייבים רבים להבהיר ולהסביר מהי הרפורמה החדשה שעניינה קבלת הפטר במסגרת התיקון החדש לחוק ההוצאה לפועל.

התיקון החדש- חוק השמיטה

מיום 28.7.15 אישרה מליאת הכנסת תיקון לחוק ההוצאה לפועל "מתן הפטר לחייב מוגבל באמצעים". החוק החדש נולד ביוזמתה של שרת המשפטים החדשה הגב' איילת שקד אשר אימצה את היוזמה של שרת המשפטים היוצאת הגב' ציפי לבני שביקשה לשקף את עקרונות שנת השמיטה על פי ההלכה היהודית לפיה קיימת שמיטת חובות היינו, מחיקת חובות בהוצאה לפועל בשנת השמיטה אשר מגיעה במחזוריות כל שבע שנים.

משמעות משפטית של התיקון החדש

חשוב לדעת כי מדובר בהוראת שעה שאושרה בשלב זה למשך שלוש השנים הבאות. עניינה של הרפורמה הינה מתן הפטר היינו, פטור מלהמשיך ולשלם את החוב ו/או החובות שהיו קיימים בתיקי הוצאה לפועל שונים כנגד חייבים בהוצאה לפועל אשר הוכרזו כחייבים מוגבלים באמצעים. בדרך כלל מי שנמצא בתיק של איחוד תיקים מוכרז כחייב מוגבל באמצעים. ראוי לציין כי מי שלא הוכרז כחייב מוגבל באמצעים אינו זכאי לקבלת הפטור ו/או ההפטר והתיקון החדש לא יחול עליו.

עוד חשוב לדעת! כי גם מי שהוכרז כחייב מוגבל באמצעים אולם יש ברשותו נכסים לא תחול עליו הוראת השעה החדשה ולא יהיה זכאי לקבלת הפטר או מחיקת חובות בהוצאה לפועל.

הליך מחיקת חובות בהוצל"פ

הרעיון שעמד בבסיס החוק הינו להעניק סיוע לכ- 22,000 אלף חייבים שהוכרזו כחייבים מוגבלים באמצעים ואשר כנגדם נפתחו תיקים רבים בהוצאה לפועל.

בבסיסו של הרעיון עמדה התפיסה כי אין תוחלת ו/או סיכוי שחייבים בהוצאה לפועל העונים על הקריטריונים דלעיל לשלם ו/או לפרוע את חובותיהם לעולם וכי נגזר עליהם להיות חייבים בהוצאה לפועל לכל החיים תוך שהם נאלצים לשאת בעול של הגבלות שונות מכוח הכרזתם כחייבים מוגבלים באמצעים, אינם יכולים להתנהל כראוי, ללא חשבון בנק קרדיטורי, ללא יכולת לצאת את ישראל ו/או לנהל חיים כלכליים תקינים.

מטרת החוק של מחיקת חובות בהוצאה לפועל הינה לאפשר לאותם החייבים לשקם את חייהם ולפתוח בדרך חדשה תוך החזרתם למעגל היצירה והתעסוקה דבר שיתרום אף למשק ולחברה כולה שכן, חייבים רבים בהוצאה לפועל מתנהלים במחשכים, עובדים בשחור ו/או נמנעים מלעבוד כלל מחשש שמה תעוקל משכורתם.

מי רשאי להכריז מחיקת החוב ומתן הפטר

על פי התיקון לחוק הוענקה סמכות לרשמי ההוצאה לפועל להעניק לחייבים בהוצאה לפועל שעומדים בקריטריונים הפטר תוך מחיקת חובות בהוצאה לפועל וסגירה לחלוטין של תיקי ההוצאה לפועל.

התנאי לכך הינו כאמור, שמדובר בחייבים שהוכרזו מוגבלים באמצעים לפני למעלה מארבע שנים לכל הפחות.

חייבים ששילמו לכל הפחות ברצף 3 שנים את צו התשלומים החודשים שנקבעו להם.

תנאי נוסף, הינו שמדובר בחייבים אשר סך כלל חובותיהם הן בהוצאה לפועל והן חובות שאינם בהוצאה לפועל לרבות חובות שאינם ברי הפטר כגון חובות למע"מ, מס הכנסה, ביטוח לאומי, פסק דין של מזונות ו/או קנסות שנושאות עמן מאסר כגון חובות ממרכז הקנסות לא עולות על סך כולל של 800,000 ₪.

תנאי נוסף הינו שאין מדובר בחייב שהגיש בקשה לכונס הנכסים הרשמי להכרזתו כפושט רגל.

חשוב לדעת כי גם חייבים שעומדים בתנאים של הרפורמה אינם מקבלים חנינה מהחובות באופן אוטומטי, חובה להגיש בקשה לקבלת הפטר שתגובה במסמכים ובעובדות תוך שהחייב מבהיר מדוע הינו סבור כי עומדת לו הזכות לקבלת ההפטר בהתאם לתיקון החדש.
עורך דין פשיטת רגל ותיק ומנוסה יכול לסייע בהכנת בקשה שתתאים לרפורמה החדשה ושתתקבל בעין יפה אצל רשם ההוצאה לפועל.

הליכים לאחר הגשת הבקשה להפטר

לאחר הגשת הבקשה לקבלת הפטר על ידי החייב ולאחר שרשם ההוצאה לפועל יבצע בדיקה כי אכן החייב עומד בתנאים של הרפורמה, תתפרסם הודעה בעיתונים ו/או במדיה אלקטרונית על כך שהוגשה בקשה מטעם החייב לקבלת הפטר וכלל הנושים של החייב יקבלו הודעה אישית על העניין. נושים וזוכים יוכלו להגיש התנגדות להענקת ההפטר לחייב. נימוקי הנושים אינם יכולים להיות נימוקי של נקמנות ו/או גחמות, חובה על הנושים להיצמד להוראות שבפקודת פשיטת הרגל, הוראות אשר הרפורמה והתיקון לחוק ההוצאה לפועל קבעו כי אך ורק לאורם ניתן יהיה להגיש התנגדות למתן הפטר לחייב במסגרת הרפורמה החדשה בהוצאה לפועל.

רשם ההוצאה לפועל יקבע במידת הצורך דיון לצורך בחינת ההתנגדויות ובדיקתם והאם יש בהם ממש.

בסוף הדיון יחליט רשם ההוצאה לפועל האם לקבל את ההתנגדויות ו/או לחילופין להעניק לחייב הפטר שמשמעותו מחיקת כלל חובותיו וסגירת תיקי ההוצאה לפועל.

חשוב לדעת כי גם חייבים שניתן להם הפטר במסגרת הרפורמה החדשה- חוק השמיטה , ניתן יהיה לבטל את ההפטר בדיעבד במקרים בהם יתברר כי בקשת ההפטר הוגשה על יסוד מידע שגוי ו/או כוזב , תוך מרמה העולה כדי עילה מוצדקת לביטול של ההפטר שניתן.

מחיקת חובות תוך 24 שעות

מחיקת חובות תוך 24 שעות

התיקון לחוק מחיקת חובות בהוצאה לפועל הידוע כחוק השמיטה מעניק סמכות לרשם ההוצאה לפועל למחוק כליל את חובותיו של החייב בכלל התיקים ולהורות על סגירתם לחלוטין ולעולמים. אולם, חובה על החייב להגיש בקשה אקטיבית לקבלת ההפטר כמו כן, על החייב לעמוד באופן מדויק בכללים שנקבעו ולענות אופן דבקני על הקריטריונים שנקבעו. מומלץ להגיש את הבקשה להפטר באמצעות עורך דין פשיטת רגל ותיק ומנוסה על מנת לקבל את התוצאה הראויה – מחיקת חובות תוך 24 שעות.

כותב המאמר, עומד בראש משרד עורכי הדין גיא ניומן ועוסק בהגנה על חייבים ופשיטות רגל.

 ליצירת קשר עם כותב המאמר טל: 072-3303764

מעוניינים לבצע הליך מחיקת חובות תוך 24 שעות? פנו אל משרד עורכי דין גיא ניומן.

קראו עוד : הליך פשיטת רגל בישראל
קראו עוד: המדריך לחייב הנבוך