דברי הכנ"ר, פרופ דוד האן – הרציונל של עולם פשיטת הרגל

מתוך דברי הכנ"ר, פרופ דוד האן:
"אנשים צריכים להבין את הרציונל של עולם פשיטת הרגל. הרעיון הראשוני הוא ליצור מערכת שתוכל לסייע לחייבים לחזור ולסייע לעצמם, תוך שהם מטפלים בחובות הנושים, לפחות חלקית. נקודה שנייה היא יצירת מערכת שתייצר לחייב תקווה. אם אנו רוצים לדאוג לחייב, צריך ליצור לו תקווה בכדי שיהיה לו למה לשאוף ולהתאמץ. אסור לתת לחייב ליפול מלכתחילה לתהומות של ייאוש".

"זה מאוד פשטני לקצוב תשלומים חודשיים ולחשוב שמיד ייפתרו חובות הנושים, אך בפועל זה לא עוזר להתמודדות. צריך לדאוג שהחייב יוכל להתקיים בכבוד וליצור לו הסכם ראוי. מצד שני, אנחנו לא רוצים שיהיה ניצול לרעה על-ידי חייבים לא ישרים".