ביטול הענקה של נכסים שהעביר פושט הרגל

דירה מהוצאה לפועל

במסגרת מאמרנו זה נסקור בקצירת העומר את סוגיית ביטול הענקה של נכסים שהוענקו על ידי פושט הרגל עוד בטרם הכרזתו כפושט רגל ו/או בטרם כניסתו להליך פשיטת רגל.

מהו ביטול הענקה?

כמי שעוסק רבות בהגנה על חייבים בכלל ופושטי רגל בפרט, הנני נדרש לעיתים מזומנות לסוגיית ביטול הענקה שהעניק פושט הרגל.

חייבים רבים בהוצאה לפועל ו/או חייבים שצברו חובות בטרם כניסתם להליך פשיטת הרגל היו באותה העת בעלי נכסים הניתנים לעיקול בדרך כלל דירת מגורים משותפת להם ולבת זוגתם, דירה שנרכשה במשותף בטרם צבירת החובות על שם אחד מבני הזוג שנקלע לחובות.

חלוקת רכוש בין בני זוגלמרבה הצער סחרור של חובות מוביל פעמים רבות לפירוק התא המשפחתי ולמצב של הליך גירושין, תופעה רווחת ומצויה במקרים שכאלו הינה ויתור מצידו של בן הזוג שהסתבך בחובות על זכויותיו בדירת המגורים המשותפת בהעברת הזכויות אגב גירושין לבן הזוג שלא נצברו על שמו חובות.

חייבים רבים שנכנסו להליך של פשיטת רגל שנים רבות לאחר העברת הנכס על שם בן הזוג נדרשים במסגרת הליך פשיטת הרגל להשיב לידי קופת הכינוס את השווי הריאלי של הזכויות שהועברו ללא תמורה לידי בן הזוג.

במרבית המקרים בן הזוג אליו הועברו הזכויות השקיע כספים בנכס, שילם משכנתא במהלך שנים רבות לאחר העברת הנכס כאשר להפתעתו הרבה פונים אליו בעלי התפקידים שמונו מכוח הליך פשיטת הרגל של בן הזוג לשעבר בדרישה להשבת שווי הזכויות לקופת הכינוס.

חשוב לדעת כי אכן החוק העניק סמכויות במסגרת פקודת פשיטת הרגל במסגרתם יכול הנאמן של פשיטת הרגל ו/או המנהל המיוחד לפתוח בהליך המכונה: "ביטול הענקה" הליך משפטי שתכליתו השבת שווי הזכויות שהועברו על ידי החייב פושט הרגל שנים רבות לפני כניסתו להליך, לא ניתן להפריז במשמעות המעשית מרחיקת הלכת שיש לביטול הענקה כלפי בן הזוג שקיבל את הזכויות של החייב פושט הרגל אשר עשויות להוביל לתוצאות הרות אסון לרבות מכירת הנכס וחלוקת הכספים בין קופת הכינוס לבן הזוג לשעבר של החייב פושט הרגל במקרה הטוב יידרש בן הזוג לשעבר לשלם לקופת הכינוס את השווי היחסי של הזכויות שהועברו ולפדות את הזכויות על מנת להימלט ולהינצל ממכירת הנכס בפועל.

הסדר חובות לבני זוג

האם ניתן להגן על בן הזוג לשעבר של פושט הרגל?

חרף כלל האמור עד כה עורך דין ותיק ומנוסה המצוי בנבכי ההליכים של פשיטת הרגל יכול להגן על בן הזוג לשעבר של פושט הרגל אליו הועברו הזכויות, זאת במסגרת כלים משפטיים יצירתיים והגנות שנקבעו בסעיפים הרלוונטיים לביטול הענקה בפקודת פשיטת הרגל ויישום דברי החקיקה על פי נסיבות המקרה הקונקרטי שבא לפניו.

לסיכום ניתן על פי החוק לבצע ביטול של עיסקה שבוצעה על ידי פושט רגל שנים רבות בטרם הפך באופן רשמי לפושט רגל. חובה לשכור שירותים של עורך דין ותיק ומנוסה המצוי בנבכי ההליכים שנקבעו בפקודת פשיטת הרגל בכלל ובענייני ביטול הענקה בפרט.

כותב המאמר מתמחה בהוצאה לפועל והינו עורך דין מומחה לפשיטת רגל, עומד בראש משרד עורכי הדין גיא ניומן

ליצירת קשר עם כותב המאמר 24 שעות ביממה

התמחויות נוספות: הפטר בפשיטת רגל | משפחה וירושות | מחיקת חובות