הודעת רשות האכיפה והגביה מהיום על ביטול ההשבתה המתוכננת

הודעה מתאריך: 10/05/14

מקור: רשות האכיפה והגבייה
רשות האכיפה והגבייה מודיעה על ביטול השבתת
כל לשכות ההוצאה לפועל בארץ בין התאריכים 12.5.14 – 11.6.14
רשות האכיפה והגבייה מודיעה על ביטול השבתת לשכות ההוצאה לפועל בכל הארץ בין התאריכים 12.5.14 – 11.6.14. זאת, על מנת להבטיח העלאת מערכת המחשוב החדשה "כלים שלובים" בכל הארץ בצורה מיטבית.
לפיכך, לא תתבצע השבתה של לשכות ההוצאה לפועל במועדים שפורסמו, והלשכות תפעלנה במועדים אלה כסדרן.
במקביל, יוארך הפיילוט של המערכת החדשה בלשכת ההוצאה לפועל בכפר סבא.
הודעה על מועדים חדשים להשבתת לשכות ההוצאה לפועל ולעלייה לאוויר של מערכת "כלים שלובים" תפורסם במועד מאוחר יותר.

ב ב ר כ ה,
עו"ד שמרית רגב

דוברת רשות האכיפה והגביה